• plads til alle
  • højt til loftet
  • plads på gulvet
  • plads til det enkelte barn
<<


  Skolestyrelsen  
 
Agerskov Kristne Friskole bygger sit virke på baggrund af kristen tro, lære og livsførelse.
Skolestyrelsen er valgt til at repræsentere og sikre, at man i skolens hverdag lever og virker ud fra ovennævnte og i overensstemmelse med skolens formål og vedtægter i øvrigt.

Skolestyrelsen er ansvarlig for skolens ansatte og vi vil gennem deres daglige indsats støtte, vejlede og tilskynde dem i deres bestræbelser på, at Agerskov Kristne Friskole er en god og sund skole for såvel elever, forældre og ansatte.

Skolestyrelsen vil sikre, at dagligdagen på skolen bærer præg af kærlighed til næsten, og at socialt fællesskab og trivsel, undervisning, indlæring og holdningsdannelse er vigtige hjørnestene for det enkelte mennesker, der færdes på skolen.
 
 
 
Preben Lorentsen, formand
 
Anne Grethe Hansen, næstformand

Ole Schmidt
 
         
 
Christa Nyborg, sekretær

Susanne Skade
   


     
 
 

Agerskov Kristne Friskole
 

Præstegårdsvej 1  -  6534 Agerskov  -  tlf. 74 83 35 32
akf@agerskovkristnefriskole.dk